Klasy VII u Salezjanów - ZAPRASZAMY
2017-03-09, 22:55:38
W związku ze zmianami wynikającymi z reformy edukacji ogłaszamy zapisy do KLAS SIÓDMYCH Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły.
Klasa VII - Uczniowie do klas siódmych będą przyjmowani bez względu na miejsce zamieszkania (nie obowiązuje rejonizacja)
 

 
 
- Lekcje będę odbywać się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.
- Grono pedagogiczne stanowią nauczyciele z dużym doświadczeniem zawodowym, stale podnoszący swoje kompetencje.
- Nauka dwóch języków obcych: j. angielski jako kontynuacja po klasie VI oraz j. niemiecki na poziomie początkującym.
- Nauka w klasie VII i VIII umożliwi płynne "przejście" do Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego.
- Szeroki wachlarz zajęć dodatkowych.
- Interesujące oferty na wakacje letnie i zimowe.
 
 
Osoby ubiegające się o przyjęcie do klasy VII Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej składają następujące dokumenty:

- wniosek o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania w sekretariacie lub pobierz tutaj),
- karta informacyjna (druk do pobrania w sekretariacie lub pobierz tutaj),
- wykaz ocen z półrocza klasy szóstej (z pieczęcią szkoły i podpisem wychowawcy klasy),
- opinia księdza proboszcza / katechety (z pieczęcią i podpisem).

W czerwcu:
- oryginał świadectwa promocyjnego do klasy siódmej szkoły podstawowej.

Po przyjęciu do szkoły:
- dwa zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
- karta zdrowia.
 
Do pobrania:

 
Serdecznie zapraszamy!
 
Salezjański Zespół Szkół Publicznych "Don Bosko"
ul. Wojska Polskiego 82
41-603 Świętochłowice
tel. (32) 345-21-66