II Zimowe Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej
SLALOM GIGANT
Wisła Stożek 6 marzec 2017 roku
Początek zawodów o godzinie 10.00

 
CEL ZAWODÓW:
- popularyzacja narciarstwa alpejskiego u młodzieży salezjańskiej,
- współzawodnictwo sportowe i propagowanie aktywnych form wypoczynku wśród młodzieży,
- odkrywanie młodych talentów
- promowanie pozytywnego wizerunku Inspektorii Krakowskiej, Beskidu Śląskiego,
- integracja miłośników narciarstwa alpejskiego,
promocja zdrowej rywalizacji zgodnej z zasadami "flair play".
ZGŁOSZENIA :
 
W zawodach prawo startu ma młodzież szkolna uczęszczająca do gimnazjum lub liceum, związana z działalnością wychowawczo-duszpasterską Salezjanów (szkoły, grupy Salosu, parafie, oratoria, ośrodki wychowawcze itp.).
Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 lutego 2017 r. poprzez wypełniony formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.salezjanie.eu i przesłany na adres email: igrzyskazimowe@salezjanie.com.pl
 
Zapisy poprzez formularz zgloszeniowy
 
 
ORGANIZATORZY
Salos "Salesia" Świętochłowice
Salezjański Zespół Szkół Publicznych "Don Bosko" Świętochłowice
  Inspektoria Krakowska św. Jacka
Salezjańskie Centrum Wychowania i Duszpasterstwo Młodzieży - Kraków
Ośrodek narciarski Wisła – Stożek
 
wszelkich informacji udziela ks. Henryk Urbaś tel. tel. 607-099-443