Klasa dziennikarsko - prawnicza
 
ZAJĘCIA DLA KLASY DZIENNIKARSKO – PRAWNICZEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W obecnym roku szkolnym udało się poszerzyć ofertę zajęć dla klasy  o profilu dziennikarsko- prawniczym.
Nawiązaliśmy współpracę z Okręgową Radą Adwokacką, w ramach której Komisja Edukacji Prawnej prowadzi projekty skierowane do szkół, ze szczególnym uwzględnieniem klas o profilu humanistycznym. W ramach takiego projektu w pierwszym półroczu odbył się cykl czterech zajęć z panią adwokat Katarzyną Cieślik skierowany do klasy 1 a i 2 a LO, realizujących program dziennikarsko – prawniczy.
Tematyka pierwszego spotkania  dotyczyła m.in. zagadnień związanych z wprowadzeniem do prawa, przedstawienia funkcji adwokata w systemie prawnym, wyjaśnienia pojęcia samorządu adwokackiego, ukazania roli sędziego, prokuratora, pełnomocnika i obrońcy w procedurach sądowych; młodzi adepci zawodu prawniczego uzyskali także bardzo potrzebna wiedzę z zakresu zastosowania prawa w praktyce, m.in. jak złożyć pozew sądowy,  kiedy przysługuje adwokat z urzędu i kto pokrywa koszty procesu.
Spotkanie drugie o tematyce odpowiedzialności i decydowania o sobie przybliżyło uczniom sposób funkcjonowania nieletnich w społeczeństwie i dotyczyło m.in. spraw zatrudniania nastolatków, zatrudniania adwokatów przez nieletnich, dziedziczenia majątku i praw do alimentów.
Spotkanie trzecie poświęcone zostało tematyce zabawy nieletnich i ewentualnych konsekwencji prawnych, w tym bardzo istotny problem ochrony prywatności w Internecie, problem praw autorskich, cyberprzemocy i mowy nienawiści, a także sposobów obrony przed t5ymi zjawiskami.
Spotkanie czwarte dotyczyło spraw rodzinnych, m.in. przemocy w rodzinie.
Spotkania z panią adwokat przebiegały w atmosferze ożywionej dyskusji, gdzie każdy miał prawo zabrać głos i zapytać o sprawy go interesujące. Mamy nadzieję, iż będzie możliwa dalsza współpraca z instytucją Okręgowej Rady Adwokackiej i kolejne ciekawe zajęcia dla przyszłych prawników odbędą się w naszej szkole.

ZAJĘCIA DLA KLASY DZIENNIKARSKO – PRAWNICZEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

W tym roku po raz pierwszy w naszej szkole dyrekcja zdecydowała się poszerzyć horyzonty i otworzyć klasę dziennikarsko-prawniczą. Dzięki temu uczniowie mają możliwość zdobywania doświadczenia w zawodach takich jak dziennikarz czy prawnik.  Jako pierwsza klasa w naszej szkole o takim profilu mieliśmy okazję wziąć udział w :
 
- comiesięcznych zajęciach z prawnikiem
- rozprawie w sądzie
- symulacji Rady Europejskiej w instytucie Skrzydlata Żyrafa
- jednorazowych zajęciach zorganizowanych w naszej szkole również przez organizację Skrzydlata Żyrafa
- warsztatach z telewizją Sfera TV, które obejmowały 8 godzin wykładów oraz dwa dni praktyk
- wraz z pozostałymi pierwszymi klasami liceum zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Śląskie


Przez te pare miesięcy zdobyliśmy cenne doświadczenie w prezentowaniu się przed kamerą, (nagrywając własne reportaże i wywiady, które zobaczyć można na stronie internetowej telewizji Sfera), zwiedziliśmy studio telewizyjne oraz poszerzaliśmy swoją wiedzę na temat sądownictwa i rozpraw. I choć za nami dopiero kilka miesięcy, śmiało możemy stwierdzić, że nasze umiejętności i pewność siebie znacząco wzrosły, lecz nie zapominajmy, że przed nami jeszcze 2 lata, podczas których czeka nas równie sporo wrażeń.
 
~ Uczennice klasy 1 a LO