Klasa I
 
Klasa I - będzie tworzona w oparciu o wyznaczony rejon (dopełnienie klasy będą stanowili uczniowie spoza tzw. rejonu)
 
- Zajęcia będą odbywać się w specjalnie do tego celu wydzielonej części Szkoły.
- Do dyspozycji dzieci pozostanie świetlica, w której będzie możliwość spożycia obiadu.
- Wychowawcą klasy będzie pedagog z dużym doświadczeniem w pracy w klasach nauczania wczesnoszkolnego.
- Dodatkowe zajęcia świetlicowe.
- Ciepła i rodzinna atmosfera wynikająca z specyfiki Szkoły.
- Szeroka gama form wypoczynku w trakcie wakacji i ferii zimowych.