Maraton języków obcych
 

„Wie viele Sprachen du sprichst, sooftmal bist du Mensch.“
„Iloma językami mówisz, tyle razy jesteś człowiekiem”

(J.W. Goethe)
 
 
XI MARATON JĘZYKÓW OBCYCH
24-25 X 2014 r.
 
Bawiąc – uczyć, ucząc – bawić

Zapraszamy do wzięcia udziału w jednym z najstarszych cyklicznych wydarzeń naszej szkoły. Jeżeli pragniesz:
* spędzić sporo czasu z fantastycznymi ludźmi,
* poznać ciekawy metody nauki języków obcych,
* dowiedzieć się czegoś nt. kultur innych krajów,
* spędzić noc poza domem;
to zgłoś swoje uczestnictwo w Maratonie Języków Obcych
już teraz (termin zapisów mija 19 X 2014).

 ZAPISY NA MARATON:

MARATON W LICZBACH
1 – po raz pierwszy Maraton odbył się w 2004 roku;
2 – w drugim roku do anglistów dołączyli germaniści;
3 – przedstawiciele tylu wydawnictw gościło na Maratonie: Express Publishing, Oxford University Press, Pearson;
4 – tyle tańców poznali Maratończycy: Irish Jig, Bollywood, walc wiedeński, taniec brzucha;
5 – tyle szkół językowych prezentowało swoje metody pracy: Big Apple, Best English, Cup of Tea, Level, Top English;
6 – tylu absolwentów szkoły do tej pory prowadziło zajęcia dla swoich młodszych kolegów;
7 – tylu nauczycieli języków obcych organizowało tegoroczną odsłonę Maratonu;
8 – tyle edycji Maratonu trwało 24 godziny;
9 – tylu obcokrajowców zaprezentowało swoje kraje lub języki: Australia, Benin, Belgia, Kazachstan, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania;
10 – tyle języków zaprezentowano w trakcie wszystkich edycji Maratonu: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski, walijski, flamandzki, ukraiński, turecki.


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KeoGux7JYSY

Idea organizacji Maratonu Języków Obcych nie jest, co prawda, autorskim pomysłem nauczycieli języka angielskiego SZSP „Don Bosko” w Świętochłowicach, bowiem podobne przedsięwzięcia okazjonalnie wcielali wcześniej w życie pedagodzy innych placówek. Niemniej, to właśnie angliści „Don Bosko” uczynili z Maratonu cykliczną imprezę w swojej szkole, co było jednocześnie próbą "wpisania się" w obchody Europejskiego Dnia Języków, który pod auspicjami Komisji Europejskiej ma miejsce 26 września. W związku z tym, że powyższa data to praktycznie początek roku szkolnego, Maraton Języków Obcych organizowany jest na ogół na przełomie października i listopada.

Nadrzędnym celem Maratonu Języków Obcych jest propagowanie wśród uczniów wielojęzyczności oraz uczenia się języków obcych przez całe życie. Ponadto, w myśl systemu prewencyjnego św. Jana Bosko - patrona Szkoły, założeniem Maratonu Języków Obcych jest zapewnienie wychowankom atrakcyjnej alternatywy spędzenia wolnego czasu - 24-godzinna impreza organizowana jest na terenie Szkoły w trakcie trwania weekendu. Kolejnym celem jest integracja młodzieży w różnym wieku, bowiem w Maratonie biorą udział ochotnicy rozmaitych klas. Istotnym aspektem jest również współpraca między nauczycielami w okresie przygotowań do imprezy oraz możliwość wzajemnego obserwowania zajęć, czyli doskonalenia warsztatu. Nie można również zapomnieć o współpracy ze środowiskiem lokalnym, bowiem rokrocznie do wzięcia udziału w Maratonie zapraszane są podmioty spoza Szkoły: okoliczne szkoły językowe, native speakerzy, lokalne media, metodyk nauczania języka angielskiego Joanna Mika-Hadelka, uczelnie wyższe czy też studenci i absolwenci Szkoły.

W historii Maratonu Języków Obcych uczniowi mogli zgłębiać tajniki następujących języków: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski, walijski oraz flamandzki.
Najbardziej pozytywnym efektem jest to, że Maraton Języków Obcych odbywa się rokrocznie już od 2004 roku i cieszy się wśród młodzieży nieustająco dużą popularnością. Uczniowie uzyskują możliwość obcowania z „żywym” językiem obcym w bardzo przystępnej formie zabawy. Ponadto uczestnicy imprezy przełamują bariery językowe i kulturowe, chętnie angażując się w rozmaite formy interakcji – szczególności z „native speakerami”, do których mają na co dzień utrudniony dostęp. Dodatkowo dochodzi do większej integracji wśród młodzieży z tego względu, że może ona poznać się z nieco innej strony.
Warto również zwrócić uwagę na to, że osoby zaangażowane w prowadzenie zajęć podczas trwania Maratonu, a niebędące pracownikami Szkoły, chętnie wyrażają zgodę na ponowny udział w kolejnej edycji przedsięwzięcia.
Impreza wrosła również mocno w pejzaż Szkoły, bowiem jest to najstarsza tego rodzaju cyklicznie odbywająca się impreza w środowisku lokalnym. Stała się tym samym jedną z wizytówek Szkoły.


Kiedy nauczyciele języków obcych w SZSP „Don Bosko” w Świętochłowicach wyszli z propozycją organizacji Maratonu, niewielu wierzyło w sukces ich przedsięwzięcia. Okazało się, że warto myśleć nieszablonowo, aczkolwiek należy jednocześnie przyznać, że idea 24-godzinnej lekcji nie jest autorskim pomysłem kadry Szkoły. Okazało się jednak, że przyjęła się na tyle dobrze, że młodzież chętnie wraca w kolejnych latach do uczestnictwa w imprezie, a co ciekawsze – w następnych edycjach imprezy biorą udział również absolwenci Szkoły, jednak już w charakterze prowadzących zajęć dla swoich młodszych kolegów, zdobywając w ten sposób cenne doświadczenie zawodowe.
Maraton nie jest w żadnym wypadku próbą bicia jakichkolwiek rekordów – takie pytania pojawiają się często w rozmowach z mediami. Jest to po prostu próba wyjścia do ucznia z atrakcyjną ofertą edukacyjną w myśl zasady „bawiąc – uczyć, ucząc – bawić”.
Autorzy pomysłu: Wojciech Szołtysek, Aleksandra Łopatkiewicz, Katarzyna Niesporek-Jałowiecka, Małgorzata Olszewska, Aneta Fiedeń, Emilia Cirmaciu, Monika Gwóźdź.