Nauczyciele
 
Nauczyciele Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych "Don Bosko"w Świętochłowicach

ks. mgr Wiktor Szlęzak - dyrektor szkoły

mgr Małgorzata Kachel - zastępca dyrektora szkoły

Język Polski
      mgr Aleksandra Charczyńska-Plomteux
      mgr Barbara Gąsior - wychowawca klasy III B LO
      mgr Barbara Jankowska - wychowawca klasy I A gimnazjum
      mgr Lucyna Warzecha - wychowawca klasy I Technikum

Matematyka
      mgr inż. Adam Giecewicz - wychowawca klasy II B LO
      mgr Agnieszka Jędrusik
      mgr Małgorzata Kachel
      mgr inż. Katarzyna Malcherek - wychowawca klasy III B gimnazjum
      mgr Marcin Piwoń
      mgr Agnieszka Pietrzykowska
      mgr Jolnata Wadowska - wychowawca klasy II B gimnazjum

Język Angielski
      mgr Aleksandra Łopatkiewicz - wychowawca klasy II A LO
      mgr Katarzyna Niesporek - Jałowiecka
      mgr Małgorzata Olszewska - wychowawca klasy I C gimnazjum
      mgr Wojciech Szołtysek - wychowawca klasy I A LO

Język Niemiecki
      mgr Emilia Cirmaciu - wychowawca klasy III C gimnazjum
      mgr Aneta Fiedeń - wychowawca klasy III A LO
      mgr Monika Zaporowska - wychowawca klasy II C gimnazjum

Historia
      mgr Katarzyna Jendrusiewicz - wychowawca klasy I B LO
      mgr Aleksandra Stefanik
      mgr Alina Wojdyło

Wiedza o Społeczeństwie
      mgr Katarzyna Jendrusiewicz

Fizyka
      mgr Małgorzata Kachel
      mgr Jolanta Wadowska

Biologia
      mgr Aleksandra Nycz - wychowawca klasy I B gimnazjum
      mgr Anna Grzywocz

Chemia
      mgr Hanna Synowiec - wychowawca klasy II C LO
      mgr Ewelina Lewandowska

Geografia
      mgr Alina Wojdyło

Informatyka
      mgr inż. Zbigniew Porębski - wychowawca klasy III A gimnazjum

Edukacja dla Bezpieczeństwa
      mgr Małgorzata Balcerzak

Muzyka
      mgr Jacek Milej

Plastyka
      mgr Marzena Toczyłowska
 
Zajęcia Artystyczne
      mgr Jacek Milej

Zajęcia Techniczne
      mgr inż. Zbigniew Porębski

Religia
      ks. mgr Mirosław Niechwiej
      ks. mgr Wiktor Szlęzak
      ks. mgr Dawid Szczepanik
      ks. mgr Henryk Urbaś

Wychowanie do życia w rodzinie
      mgr Magdalena Kierepka

Wychowanie Fizyczne
      mgr Damian Kruża
      mgr Kamil Lato
      mgr Marta Mazur - Gańczak
      mgr Michał Strzelecki - wychowawca klasy III D gimnazjum
      ks. mgr Henryk Urbaś
      mgr Łukasz Widera - wychowawca klasy II A gimnazjum

Przedmioty Zawodowe
      mgr Mariusz Makowski
      mgr inż. Zbigniew Porębski

Pedagog Szkolny
      mgr Monika Wojtol

Biblioteka Szkolna
      mgr inż. Małgorzata Kruża

Opiekun Oratorium
      ks. mgr Dawid Szczepanik

Opiekun Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego
      ks. mgr Mirosław Niechwiej

Opiekun Salos "Salesia"
      ks. mgr Henryk Urbaś

Sekretariat
      mgr Iwona Chwieja

Księgowość
      mgr Violetta Łabędzka - Distler
      mgr Milena Szołtysek

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
      p. Anna Kołodziej
      p. Ilona Korkus
      p. Krystyna Ostrowska - Halladin