Rada Rodziców
 
SKŁAD RADY RODZICÓW
przy Zespole Szkół Salezjańskich
w roku szkolnym 2015/2016
 
KRZYSZTOF NAWRAT - przewodniczący
EUGENIUSZ WIERZCHOWSKI - zastępca przewodniczącego
IRENEUSZ STANIÓW - sekretarz