Salos
 
SALOS "Salesia" Świętochłowice
 
 
Wpłat składek członkowskich na SALOS proszę dokonywać na konto:

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALESIA”
Świętochłowice ul. Wojska Polskiego 82


80 1050 1373 1000 0010 0089 4756
35 PLN - dla uczniów szkoły
- (na cały rok szkolny)
45 PLN - dla uczniów spoza szkoły - (na cały rok szkolny)

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji  Sportowej „SALOS Salesia”  jest stowarzyszeniem  z siedzibą  w  Świętochłowicach ul. Wojska Polskiego 82   wpisanym do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  Nr KRS  0000028835. Stowarzyszenie  powstało  w 1992 roku. Działania  SALOS  RP wynikają  z  duchowości  salezjańskiej  i  systemu  prewencyjnego  Księdza  Jana Bosko i polegają  przede wszystkim na rozwijaniu  wychowawczych,  kulturalnych  i społecznych  aspektów  sportu,  w  ramach  uznanego  wzoru  człowieka  i społeczeństwa  inspirowanych  wizją  chrześcijańską i bogactwem  salezjańskiej tradycji  wychowawczej.  Krzewieniu  humanistycznych i  personalistycznych  walorów sportu,  inspirowanego  ideą  olimpizmu,  z  jego  naczelnymi  wartościami  pokoju, wolności,  szacunku,  godności,  tolerancji,  przyjaźni,  solidarności i  fair  play.
 
Prezes: ks. Henryk Urbaś