Szkoła Podstawowa
 
DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI
25 marca 2017
godz. 9.00 - 13.00
 
Klasa I - będzie tworzona w oparciu o wyznaczony rejon (dopełnienie klasy będą stanowili uczniowie spoza tzw. rejonu)
 
- Zajęcia będą odbywać się w specjalnie do tego celu wydzielonej części Szkoły.
- Do dyspozycji dzieci pozostanie świetlica, w której będzie możliwość spożycia obiadu.
- Wychowawcą klasy będzie pedagog z dużym doświadczeniem w pracy w klasach nauczania wczesnoszkolnego.
- Dodatkowe zajęcia świetlicowe.
- Ciepła i rodzinna atmosfera wynikająca z specyfiki Szkoły.
- Szeroka gama form wypoczynku w trakcie wakacji i ferii zimowych.
 
Klasa VII - Uczniowie do klas siódmych będą przyjmowani bez względu na miejsce zamieszkania (nie obowiązuje rejonizacja)
 

 
 
- Lekcje będę odbywać się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.
- Grono pedagogiczne stanowią nauczyciele z dużym doświadczeniem zawodowym, stale podnoszący swoje kompetencje.
- Nauka dwóch języków obcych: j. angielski jako kontynuacja po klasie VI oraz j. niemiecki na poziomie początkującym.
- Nauka w klasie VII i VIII umożliwi płynne "przejście" do Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego.
- Szeroki wachlarz zajęć dodatkowych.
- Interesujące oferty na wakacje letnie i zimowe.
 
 
Osoby ubiegające się o przyjęcie do klasy VII Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej składają następujące dokumenty:
-  wniosek o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania w sekretariacie lub ze strony www.salezjanie.com.pl),
-  karta informacyjna (druk do pobrania w sekretariacie lub ze strony www.salezjanie.com.pl),
świadectwo ukończenia klasy V szkoły podstawowej,
-  opinia księdza proboszcza / katechety (z pieczęcią i podpisem).

W czerwcu:
-  oryginał świadectwa promocyjnego do klasy siódmej szkoły podstawowej.

Po przyjęciu do szkoły:
- dwa zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
- karta zdrowia.

Dokumenty przyjmowane są do 10 maja 2017 r.
Decyzja kwalifikacyjna Dyrektora Szkoły o przyjęciu ucznia na rok szkolny 2017/2018 nastąpi 17 maja br.
 
Do pobrania:

 
Serdecznie zapraszamy!
 
Salezjański Zespół Szkół Publicznych "Don Bosko"
ul. Wojska Polskiego 82
41-603 Świętochłowice
tel. (32) 345-21-66