Wymagania edukacyjne
 
 
Język Polski
      mgr Lucyna Warzecha 
 
Matematyka
 
Język Angielski
 
Język Niemiecki
      mgr Emilia Cirmaciu 
 
Historia
      mgr Alina Wojdyło 
 
Wiedza o Społeczeństwie
 
Wiedza o kulturze
 
Fizyka
 
Biologia
 
Chemia
      mgr Hanna Synowiec 
 
Geografia
 
Informatyka
 
Edukacja dla Bezpieczeństwa
 
Muzyka
      mgr Jacek Milej
 
Plastyka
 
Zajęcia Techniczne
 
Religia
 
Wychowanie Fizyczne
      mgr Kamil Lato
      mgr Łukasz Widera 
 
Przedmioty Zawodowe